Hjem

Generalforsamling i Suså Svømme Klub


Mandag den 18. september 2023

Kl. 19.00 i Herlufmagle Hallen

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning v/ formanden
 3. Regnskab v/ Henning Thomasen
 4. Indkomne forslag:   
  Forslag om halvt kontingent for voksne på valgte hold 2.
 5. Valg af bestyrelse

    

    

   Der vælges 2 medlemmer for en 2. årig periode:

    

   På valg er følgende:

   Henning Thomasen       (ønsker ikke genvalg)

   Dorthe Thomasen         (ønsker ikke genvalg)

    

   Der vælges 2 suppleanter for 1 år:

   På valg er følgende:

   Malene Henriksen         (ønsker genvalg)

   Henrik Hauberg            (ønsker ikke genvalg)

    

   Der vælges 2 regnskabskontrollanter for 1 år:

   På valg er følgende:

    

   Vibeke Galle                (modtager genvalg)

   Ulla Eriksen                 (modtager genvalg)

    

   Eventuelt

    

   04.09.2023

   Stort bassin i Herlufmagle friluftsbad